Välkommen till medac Nordics

Välkommen till medac Nordics

Välkommen till medac Nordics!

Vår målsättning är att utveckla och tillhandahålla läkemedel som kan hjälpa patienter med allvarliga sjukdomar till ett friskare och bättre liv. Vårt fokus är primärt behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar.

Vi värdesätter en tät dialog med alla intressenter som kan hjälpa oss att göra denna strävan till verklighet.

Här hittar du information om vår verksamhet, produkter och relevanta sjukdomsområden. Är det något du söker men inte hittar på hemsidan, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Maj är blåscancermånaden

Maj är blåscancermånaden

Maj är månaden då blåscancer uppmärksammas lite extra.  Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerdiagnoserna hos män och det syns en ökning bland kvinnor. Trots detta är kunskapen om ämnet hos många låg. Behovet av information och ökad kunskap är därför ett viktigt steg i kampen att upptäcka och behandla blåscancer. medac har en hel websida dedikerad till ämnet. Ta en titt och lär dig bli uppmärksam på tidiga symtom, hur diagnos ställs och vilka behandlingsalternativ som finns.

Läs mer på www.blåscancerinfo.se.

En informationsfilm för dig som får metotrexatbehandling för din RA eller psoriasis.

SE FILMEN

En informationsfilm om blåscancer.
Läs mer om blåscancer på blascancerinfo.se.

SE FILMEN