Juvenil idiopatisk artrit

Det är inte bara äldre som drabbas av ledinflammation, det kan även drabba barn. Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är beteckningen för den vanligaste typen av reumatisk sjukdom hos barn upp till 16 år. Ordet juvenil syftar på den tidiga sjukdomsdebuten, idiopatisk på den okända anledningen och artrit syftar på led-inflammationen. Andra beteckningar för denna sjukdom är JCA (juvenil kronisk artrit) eller JRA (juvenil reumatoid artrit). Det finns flera undertyper av sjukdomen beroende på symptom, såsom oligoartikulär (få leder), polyartikulär (många leder) och systemisk (påverkar hela kroppen). JIA kan också associeras med psoriasis eller vara enthesithis-relaterad (en inflammation av bl.a. ryggrad och höfter).
 
Ungefär ett barn på 1000 drabbas av denna sjukdom. Barn i alla åldrar kan drabbas, men med något vanligare debut mellan 1 och 2 års ålder samt mellan 9 och 15.
 
Sjukdomen kan se ut på många sätt, och förutom smärta och svullnad i leder kan det förekomma ospecifika symptom såsom minskad fysisk aktivitet, trötthet, morgonstelhet, ihållande eller återkommande feber, samt utslag. Av den anledningen kan rätt diagnos vara svår att fastslå. Föräldrar bör överväga att söka upp en barnläkare specialiserad på reumatologi och behandlingen av barn med artrit. Läkaren kommer då att utföra en fysisk undersökning inklusive blodprovstagning för analys, samt förhöra sig om familjehistoriken (anamnes).
 
JIA kan ha en mycket god prognos med fullkomligt tillfrisknande, s.k. remission, men det kan ta flera månader eller år. Hos vissa barn kan led- och vävnadsdestruktioner ske, vilket leder till svåra obehag och begränsningar. Detta medför konsekvenser för den personliga livskvaliteten upp i vuxen ålder och därför är det viktigt att lämplig behandling ges.
 
Källa: medac Tyskland (www.metoject.com)