Informationsmaterial reumatologi / dermatologi / gastroenterologi

Här finner du det informationsmaterial vi erbjuder inom reumatologi, dermatologi och gastroenterologi.
Hittar du inte det du söker eller önskar få något tillsänt i utskriftsformat (pdf)?
Kontakta oss om du önskar annan information: infomaterial@medac.se.

Fyll i önskad beställning och adressuppgifter nedan.

Beställningsformulär AI

Nya Metojectpen® - flyer
Presentation av nya pennans egenskaper

Nya Metojectpen® patientinformation

Information om metotrexat och Metojectpen® samt instruktionsguide

Nya Metojectpen® instruktionsguide
Information och instruktionsguide för sjukvårdspersonal (ej ämnad för patienter)

Infokort för MTX informationsfilm och metojectpen instruktionsfilm

Informationskort MTX
Informations- och instruktionsfilm
(visitkortsstorlek)

Nya Metojectpen® demopenna

Metojectpen® / Metoject® resenecessär

Metojectpen® / Metoject® resecertifikat

Notisblock med självhäftande baksida

Checklista metotrexattabletter

Checklista för hälso- och sjukvårdspersonal (metotrexattabletter)

Metotrexat patientkort

Metotrexat patientkort