En film om blåscancer

Till dig som kissar blod eller upplever andra symptom från urinvägarna.