Frågor och svar metoject®/metojectpen® (metotrexat)

Hur ska Metoject/Metojectpen förvaras?
För att garantera hållbarheten på 24 månader ska sprutorna/pennorna förvaras vid högst 25°C. Det går även bra att förvara både sprutor och pennor i kylskåpet. OBS! Får ej frysas! Tänk på att rumstemperera sprutan/pennan innan användning.

Kortare tid i temperaturer över 25°C skadar inte preparatet, men hållbarheten på 24 månader kan inte längre garanteras. Förvara de förfyllda injektionssprutorna/pennorna i ytterkartongen (ljuskänsligt).

När och i vilken dos ska folsyra intas vid metotrexatbehandling?
Den enda rekommendationen som finns är att folsyra SKA ges, däremot finns inga klara riktlinjer på när eller i vilken dos. 5-10 mg är tillräckligt per vecka, och det rekommenderas ej att ta folsyra samma dygn som metotrexat, då det kan minska effekten av medicineringen.

Är det någon skillnad i förekomsten av biverkningar mellan oral och subkutan administrering av metotrexat?
För många patienter innebär ett byte från oral till subkutan behandling en mindre förekomst av gastrointestinala biverkningar, så som illamående.

Hur ska använda sprutor/pennor hanteras?
Eftersom metotrexat är ett cellhämmande medel bör man vara försiktig när man tar hand om de använda sprutorna/pennorna. Det finns tyvärr inga generella regler för hur avfallet ska hanteras. Vilken rekommendation man ska ge sina patienter beror på vad de lokala föreskrifterna i de olika regionerna säger för denna typ av avfall.