Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Om du är hälso- och sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som är ämnad endast för vården.

JA, JAG ÄR VÅRDPERSONAL

Om du som patient önskar få patientinformation om ditt läkemedel, be din läkare eller sjuksköterska kontakta oss för beställning av material.

NEJ, JAG ÄR INTE VÅRDPERSONAL