Härmed intygar jag att jag behandlas med metotrexat.

Den här informationsfilmen är till för patienter som behandlas med metotrexat. Behandlas du med metotrexat?

JA NEJ