Metojectpen® 50 mg/ml uppdateras – egenskaper

Nu lanserar vi nya Metojectpen®!
Från februari 2024 kommer nuvarande penna att bytas ut till en ny med knapplös 2-stegsinjektion och  dubbelklick-funktion.

Produktresumé på Fass.se  
Beställ informationsmaterial 
Boka möte med oss 
Metojectpen® varunummer (publiceras i februari)

Med nya egenskaper* – för en bättre patientupplevelse

*Nya jämfört med föregående Metojectpen®