Metojectpen® 50 mg/ml uppdateras – egenskaper

Vi lanserar nya Metojectpen®!
Från februari 2024 kommer nuvarande penna att bytas ut till en ny med knapplös 2-stegsinjektion och  dubbelklick-funktion.

Med nya egenskaper* – för en bättre patientupplevelse

*Nya jämfört med föregående Metojectpen®