Om medac Nordics

  • Verksamheten etablerades 1999 och drivs idag från regionkontoret i Malmö
  • Representationskontor i Faxe, Oslo och Helsingfors
  • Det nordiska teamet består av ca 30 medarbetare som är verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island
  • Varje representant är specialiserad inom sitt terapiområde, där de har bred kompetens
  • Vi har även lokal kompetens inom logistik, marknadsföring, läkemedelssäkerhet och medicinsk rådgivning