Om oss

Läkemedelsbolag med globalt perspektiv med tyska rötter

medac är ett familjeägt läkemedelsföretag grundat 1970 i Hamburg, Tyskland. Våra läkemedel är främst utvecklade och producerade i Tyskland, men används i över 90 länder. Fokusområden är autoimmuna sjukdomar, hematologi, onkologi samt urologi där våra cirka 2000 anställda genererar en omsättning på över 500 m euro.

 medac Nordics ansvarar för verksamheten i Norge, Sverige, Danmark, Finland samt Island och besitter kompetens inom sälj, marknad, medicin, market access, logistik, upphandling, kvalitet samt farmakovigilans. Det nordiska teamet består av 33 anställda medhuvudkontor i Malmö, Sverige samt lokala representationskontor i Norge, Danmark och Finland.

Varje människa har ett unikt behov

Det är ofta patienter med allvarliga och inte sällan kroniska sjukdomar som ordineras våra läkemedel. Vi är stolta över att kunna erbjuda flera olika behandlingsalternativ, vilket gör att sjukvårdspersonalen kan anpassa behandlingen utefter varje enskild patient. Alla människor är unika och har personliga behov och önskemål i sin sjukdom.

Utveckling av nytt läkemedel eller förbättring av etablerade behandlingsalternativ

I mer än 50 år har medac bidragit till den medicinska utvecklingen och forskningen. Vårt engagemang har under de senaste åren utvecklats ytterligare och vi fortsätter med att investera både i forskning, kliniska prövningar och farmaceutisk utveckling av nya beredningsformer.

Innovation för oss betyder att vi vill göra saker bättre och smartare än idag. Detta sker med både små och stora kliv, vilket innebär att vi driver projekt med målet att utveckla helt nya, banbrytande produkter, men att vi även investerar i att vidareutveckla och förbättra beprövade och etablerade läkemedel.

Läs mer om medac

Om medac

Läs mer om medac Nordics

Om medac nordics