Abiraterone medac

Abiraterone medac

500 mg filmdragerade tabletter, abirateronacetat

Terapeutiska indikationer: Abiraterone medac innehåller ett läkemedel som kallas för abirateronacetat. Det används för att behandla vuxna män för prostatacancer som har spridits till andra delar av kroppen. Abiraterone medac gör att din kropp slutar producera testosteron. Det kan göra att tillväxten av prostatacancer sker långsammare.
När Abiraterone medac ordineras för det tidiga sjukdomsskedet där sjukdomen fortfarande svarar på hormonbehandling används det tillsammans med en behandling som sänker testosteronnivåerna (androgen deprivationsterapi).
När du tar detta läkemedel ordinerar läkaren också ett annat läkemedel som kallas för prednison eller prednisolon. Detta görs för att minska risken för att få högt blodtryck, för mycket vatten i kroppen (vätskeretention) eller minskade nivåer av ämnet kalium i blodet.

Dosering: Rekommenderad dos är 1 000 mg (två tabletter) en gång om dagen.

Förpackningar: Abiraterone medac filmdragerade tabletter är violetta, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter som är märkta med ”500” på en sida och är omärkta på andra sidan. Tabletterna är förpackade i blister i kartonger som innehåller 56 eller 60 filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Abiraterone medac är receptbelagd och ingår i förmånssystemet.

ATC-kod: L02BX03

Datum för översyn av produktresumé: 2022-02-11

För fullständig produktinformation hänvisas till bipacksedel och www.fass.se.