Carbomedac

Carbomedac

10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning (karboplatin)

Indikationer:

Carbomedac innehåller karboplatin, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas platinaföreningar och som används för att behandla cancer. Carbomedac används för att behandla vissa typer av cancer i äggstockar och lungor (äggstockscancer som börjat i epitelet, småcellig lungncancer).

Dosering:

Du får normalt denna injektion på sjukhus. Normalt ska du inte hantera detta läkemedel. Du kommer normalt att lämna blodprover innan du ges varje dos. Om du har feber (en temperatur över eller lika med 38 °C) eller frossa, måste du omedelbart tala om det för läkaren. Du kan löpa risk att få en infektion i blodet.

Carbomedac är receptbelagd och ingår inte i förmånssystemet, Rx, EF.

ATC-kod: L01XA02

Datum för översyn av bipacksedeln: 2023-08-28

För fullständig produktinformation hänvisas till bipacksedel och www.fass.se.