Hydroxyurea medac

Hydroxyurea medac

500 mg kapsel, hård (hydroxikarbamid)

Terapeutiska indikationer: Behandling av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk eller accelererad fas av sjukdomen. Behandling av patienter med essentiell trombocytemi eller polycytemia vera med hög risk för tromboemboliska komplikationer.

Dosering: Behandlingen får endast ges av läkare med erfarenhet av onkologi eller hematologi. Doserna är baserade på patientens verkliga eller idealiska kroppsvikt, beroende på vilken som är lägst. Vid KML ges hydroxikarbamid vanligen med en begynnelsedos på 40 mg/kg dagligen, beroende på antal vita blodkroppar. Dosen minskas med 50 % (20 mg/kg dagligen) om antalet vita blodkroppar har fallit under 20 x 109/l. Dosen regleras sedan individuellt för att hålla antalet vita blodkroppar vid 5–10×109/l. Hydroxikarbamid-dosen bör minskas om antalet vita blodkroppar faller under 5×109/l och ökas om antal vita blodkroppar >10×109/l observeras. Om antalet vita blodkroppar faller under 2,5×109/l, eller antalet blodplättar under 100×109/l, bör behandlingen avbrytas tills värdena ökar väsentligt mot det normala. En adekvat försöksperiod för att bestämma den antineoplastiska effekten av Hydroxyurea medac är sex veckor.

Behandlingen bör avbrytas på obestämd tid vid tydlig progression av sjukdomen. Om en signifikant klinisk respons observeras kan behandlingen fortsätta på obestämd tid. Vid essentiell trombocytemi ges hydroxikarbamid vanligen med en begynnelsedos på 15 mg/kg/dag med justering av dosen för att bibehålla antalet blodplättar under 600×109/l, utan att antalet vita blodkroppar sjunker till under 4×109/l. Vid polycytemia vera bör hydroxikarbamid ges med en begynnelsedos 15–20 mg/kg/dag. Hydroxikarbamiddosen bör justeras individuellt för att bibehålla hematokritvärdet under 45 % och antalet blodplättar under 400×109/l. För de flesta patienter kan detta uppnås genom att hydroxikarbamid kontinuerligt ges med en genomsnittlig daglig dos på 500 till 1000 mg. Om hematokritvärdet och antalet blodplättar kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt kan behandlingen fortsättas på obestämd tid.

Förpackningar: Kapslarna packas i blisterförpackningar gjorda av ogenomskinligt Al/PVDC och PVC/PVDC innehållande titandioxid. Förpackningsstorlekar: 50 och 100 kapslar. Hydroxyurea medac (100-pack) är receptbelagd och ingår i förmånssystemet.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

ATC-kod: L01XX05

Datum för översyn av produktresumé: 2023-04-20

Hydroxyurea medac är receptbelagt och vissa förpackningar ingår i förmånssystemet, Rx, Ff.

För fullständig produktinformation hänvisas till bipacksedel och www.fass.se.