Leflunomide medac

Leflunomide medac

Filmdragerade tabletter 10 mg, 15 mg, 20 mg (leflunomid)

Terapeutiska indikationer: Leflunomid är indicerat för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit såsom ett ”sjukdomsmodifierande antireumatiskt medel” (s.k. DMARD) och aktiv psoriasisartrit. 

Dosering: Vid reumatoid artrit: Behandling med leflunomid inleds vanligen med en startdos på 100 mg en gång om dagen under 3 dagar. Uteslutande av startdosen kan minska risken för biverkningar. Rekommenderad underhållsdos är 10 mg – 20 mg en gång dagligen beroende på sjukdomens svårighetsgrad (aktivitet). Vid psoriasisartrit: Behandling med leflunomid inleds med en startdos på 100 mg en gång dagligen under 3 dagar. Rekommenderad underhållsdos är 20 mg leflunomid en gång per dag. 

Förpackningar: 40 ml vidhalsad HDPE-burk, med skruvlock och torkbehållare (med vit kiselgel), innehållande antingen 30 eller 100 filmdragerade tabletter per behållare. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Leflunomid är receptbelagd och ingår i förmånssystemet (30 tabletter). 

ATC-kod: L04AA13

Datum för översyn av produktresumé: 04/2023

Innan du påbörjar din behandling, be att bli informerad om den riskinformation som finns tillgänglig.

För fullständig produktinformation hänvisas till bipacksedel och www.fass.se.

Läs mer om Leflunomide medac på www.leflunomide-medac.com.