metoject®

metoject®

50 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta (metotrexat)

Indikationer: metoject 50 mg/ml är indicerat för behandling av:

  • aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter,
  • polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar,
  • svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, PUVA och retinoider, och svår psoriasisartrit hos vuxna patienter,
  • lindrig till måttlig Crohn’s sjukdom, antingen ensamt eller i kombination med kortikosteroider, hos vuxna patienter refraktära eller intoleranta mot tiopuriner.

Dosering: Den första injektionen med metoject 50 mg/ml ska ges under direkt medicinsk övervakning. metoject 50 mg/ml injiceras en gång per vecka. Individuell dosering. Doseringsfel vid användning av metoject (metotrexat) kan medföra allvarliga biverkningar och även leda till dödsfall. Läs detta avsnitt i produktresumén mycket noga.

Förpackningar: Förfyllda sprutor innehållande 0,15 ml (7,5 mg), 0,20 ml (10 mg), 0,25 ml (12,5 mg), 0,30 ml (15 mg), 0,35 ml (17,5 mg), 0,40 ml (20 mg), 0,45 ml (22,5 mg), 0,50 ml (25 mg), 0,55 ml (27,5 mg) eller 0,60 ml (30 mg) lösning finns i förpackningar med 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 och 24 sprutor med fast nål för subkutan injektion. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Metoject 50 mg/ml är receptbelagd och ingår i förmånssystemet.

ATC-kod: L04AX03

Datum för översyn av produktresumé: 09/2023

Metoject är receptbelagt och ingår i förmånssystemet, Rx, F.

För fullständig produktinformation hänvisas till bipacksedel och www.fass.se.