Mitomycin medac

Mitomycin medac

40 mg, pulver och vätska till intravesikal lösning (mitomycin)

Terapeutiska indikationer: Mitomycin medac är indicerat för intravesikal administrering för förebyggande av återfall av ytlig blåscancer efter transuretral resektion hos vuxna.

Dosering: Mitomycin medac ska endast användas på strikt indikation av läkare med erfarenhet av denna typ av behandling. Mitomycin medac är avsett för intravesikal användning efter beredning.

Förpackningar: Mitomycin medac finns i en injektionsflaska av klarglas (typ I) med fluorpolymerbelagd brombutylgummipropp och en avrivbar aluminiumförsegling.

  • Förpackningar med 1 injektionsflaska (50 ml), 1 PVC-påse på 40 ml med 0,9 % natriumkloridlösning, kateter, anslutning.
  • Förpackningar med 4 injektionsflaskor (50 ml), 4 PVC-påsar på 40 ml med 0,9 % natriumkloridlösning, katetrar, anslutningar.
  • Förpackningar med 5 injektionsflaskor (50 ml), 5 PVC-påsar på 40 ml med 0,9 % natriumkloridlösning, katetrar, anslutningar.
  • Förpackningar med 1 injektionsflaska (50 ml), 1 PVC-påse på 40 ml med 0,9 % natriumkloridlösning.
  • Förpackningar med 4 injektionsflaskor (50 ml), 4 PVC-påsar på 40 ml med 0,9 % natriumkloridlösning.
  • Förpackningar med 5 injektionsflaskor (50 ml), 5 PVC-påsar på 40 ml med 0,9 % natriumkloridlösning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Mitomycin är receptbelagd och ingår ej i förmånssystemet.

ATC-kod: L01DC03.

Översyn av produktresumé: 11/2022

För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se.