Natriumlevofolinat medac

Natriumlevo-folinat medac

Natriumlevofolinat medac

Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml (levofolinsyra)

Terapeutiska indikationer: Dinatriumlevofolinat är indicerat

  • för att reducera toxiciteten och motverka effekterna av folsyraantagonister såsom metotrexat vid cytotoxisk behandling och överdosering hos vuxna och barn;
  • i kombination med 5-fluorouracil vid cytotoxisk behandling.

Dosering: Dinatriumlevofolinat i kombination med 5-fluorouracil vid cytotoxiskbehandling. Kombinationen dinatriumlevofolinat och 5-fluorouracil skall endast användas av läkare med erfarenhet av cytotoxisk behandling med 5-fluorouracil i kombination med folinater.

Förpackningar: Injektionsflaskor av ofärgat typ I-glas med proppar av brombutylgummi och ”flip-off” kapsyler av aluminium. Förpackningsstorlekar: Injektionsflaskor med 1 ml, 4 ml eller 9 ml injektions-/infusionsvätska, lösning i förpackningar om 1 eller 5 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Natriumlevofolinat medac är receptbelagd och ingår ej i förmånssystemet.

ATC-kod: V03AF

Datum för översyn av produktresumé: 2020-09-01

För fullständig produktinformation hänvisas till bipacksedel och www.fass.se.