Sulfasalazin medac

Sulfasalazin medac

500 mg enterotabletter (sulfasalazin)

Terapeutiska indikationer: Behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna. Behandling av aktiv juvenil idiopatisk oligoartrit hos barn från 6 års ålder som svarat otillräckligt på antiinflammatoriska läkemedel av icke-steroid natur (NSAID) och/eller lokala glukokortikoidinjektioner. Behandling av aktiv juvenil idiopatisk polyartrit och spondyloartropati med perifer artrit hos barn från 6 års ålder som inte svarat tillräckligt på NSAID. Sulfasalazin medac är inte indicerat till patienter med systemisk juvenil idiopatisk artrit eller till patienter med juvenil spondyloartropati utan perifer artrit.

Dosering: Aktiv reumatoid artrit hos vuxna: Om läkare inte anger annat, skall Sulfasalazin medac ges dagligen, initialt i små doser, som sedan gradvis (t.ex. veckovis) ökas till optimala mängder:

Vecka 1 2 3 1)
Morgon – – – – – – – 1 tablett

(500 mg Sulfasalazin)

1 tablett

(500 mg Sulfasalazin)

2 tabletter

(1 000 mg Sulfasalazin)

Kväll 1 tablett

(500 mg Sulfasalazin)

1 tablett

(500 mg Sulfasalazin)

2 tabletter

(1 000 mg Sulfasalazin)

2 tabletter

(1 000 mg Sulfasalazin)

1) och varje följande vecka

För patienter som efter 3 månader inte svarar tillräckligt på 2×2 tabletter per dygn kan dygnsdosen ökas till 3×2 tabletter. Dosen bör inte överskrida 4000 mg Sulfasalazin. Pediatrisk population (≥ 6 års ålder): Den rekommenderade dagliga dosen är 50 mg/kg kroppsvikt fördelat på två deldoser. Den maximala dagliga dosen ska inte överstiga 2 g. För att minska eventuell gastrointestinal intolerans, bör behandlingen inledas med en fjärdedel till en tredjedel av den planerade underhållsdosen och ökas veckovis tills underhållsdosen uppnåtts efter fyra veckor. Enligt erfarenhet inträder klinisk effektivitet efter 1–3 månaders behandling. Tilläggsbehandling med analgetika eller antiinflammatoriska läkemedel rekommenderas, åtminstone tills Sulfasalazin medac börjar ge effekt. Såväl behandling som tilläggsbehandling utförs under medicinsk övervakning. Sulfasalazin används i allmänhet till långtidsbehandling. Läkemedlet kan tas i många år om det fungerar och tolereras väl. Tabletterna bör tas minst 1 timme före måltid, tillsammans med rikligt med vätska samt sväljas hela.

Förpackningar: Polyetenflaska med skruvlock av polypropen. Tillgängliga förpackningsstorlekar: 100 tabletter och 300 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Sulfasalazin medac är receptbelagd och ingår i förmånssystemet. 

ATC-kod: A07EC01

Datum för översyn av produktresumé: 2022-06-09

Sulfasalazin medac är receptbelagt och ingår i förmånssystemet, Rx, F.

För fullständig produktinformation hänvisas till bipacksedel och www.fass.se.

Terapeutiska indikationer: Behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna. Behandling av aktiv juvenil idiopatisk oligoartrit hos barn från 6 års ålder som svarat otillräckligt på antiinflammatoriska läkemedel av icke-steroid natur (NSAID) och/eller lokala glukokortikoidinjektioner. Behandling av aktiv juvenil idiopatisk polyartrit och spondyloartropati med perifer artrit hos barn från 6 års ålder som inte svarat tillräckligt på NSAID. Sulfasalazin medac är inte indicerat till patienter med systemisk juvenil idiopatisk artrit eller till patienter med juvenil spondyloartropati utan perifer artrit.

Dosering: Aktiv reumatoid artrit hos vuxna: Om läkare inte anger annat, skall Sulfasalazin medac ges dagligen, initialt i små doser, som sedan gradvis (t.ex. veckovis) ökas till optimala mängder:

Vecka 1
Morgon: —
Kväll: 1 tablett (500 mg Sulfasalazin)

Vecka 2
Morgon: 1 tablett (500 mg Sulfasalazin)
Kväll: 1 tablett (500 mg Sulfasalazin)

Vecka 3
Morgon: 1 tablett (500 mg Sulfasalazin)
Kväll: 2 tabletter (1 000 mg Sulfasalazin)

Vecka 4 och varje följande vecka
Morgon: 2 tabletter (1 000 mg Sulfasalazin)
Kväll: 2 tabletter (1 000 mg Sulfasalazin)

För patienter som efter 3 månader inte svarar tillräckligt på 2 x 2 tabletter per dygn kan dygnsdosen ökas till 3 x 2 tabletter. Dosen bör inte överskrida 4000 mg Sulfasalazin. Pediatrisk population (≥ 6 års ålder): Den rekommenderade dagliga dosen är 50 mg/kg kroppsvikt fördelat på två deldoser. Den maximala dagliga dosen ska inte överstiga 2 g. För att minska eventuell gastrointestinal intolerans, bör behandlingen inledas med en fjärdedel till en tredjedel av den planerade underhållsdosen och ökas veckovis tills underhållsdosen uppnåtts efter fyra veckor. Enligt erfarenhet inträder klinisk effektivitet efter 1 – 3 månaders behandling. Tilläggsbehandling med analgetika eller antiinflammatoriska läkemedel rekommenderas, åtminstone tills Sulfasalazin medac börjar ge effekt. Såväl behandling som tilläggsbehandling utförs under medicinsk övervakning. Sulfasalazin används i allmänhet till långtidsbehandling. Läkemedlet kan tas i många år om det fungerar och tolereras väl. Tabletterna bör tas minst 1 timme före måltid, tillsammans med rikligt med vätska samt sväljas hela.

Förpackningar: Polyetenflaska med skruvlock av polypropen. Tillgängliga förpackningsstorlekar: 100 tabletter och 300 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Sulfasalazin medac är receptbelagd och ingår i förmånssystemet. ATC-kod: A07EC01. 

Datum för översyn av produktresumé: 2022-06-09.

För fullständig produktinformation hänvisas till bipacksedel och www.fass.se