Gliolan

Gliolan

Pulver till oral lösning 30 mg/ml (pulvret är en vit till benvit kaka) 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Indikationer: Gliolan är indicerat för visualisering av malign vävnad under operation för malignt gliom (WHO-grad III och IV) hos vuxna.

Dosering: Detta läkemedel ska endast användas av erfarna neurokirurger förtrogna med operation av maligna gliom och fördjupad kunskap inom funktionell hjärnanatomi, vilka har fullföljt en utbildning i fluorescensstyrd kirurgi. Den rekommenderade dosen är 20 mg 5‑ALA HCl per kilogram kroppsvikt.

ATC-kod: L01XD04

Datum för översyn av produktresumé: 10/08/2022

Det finns miljöinformation för läkemedelssubstansen. Gliolan är receptbelagt och ingår inte i förmånssystemet, M, Rx, EF.

För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se.