Lomustine medac

Lomustine medac

40 mg hårda kapslar (lomustin)

Terapeutiska indikationer: Palliativ eller tilläggsbehandling, vanligen i kombination med radioterapi och/eller kirurgi eller som del av regimer med flera läkemedel vid:

  • Hjärntumörer (primär eller metastaserad)
  • Småcellig lungcancer
  • Hodgkins sjukdom (resistent mot konventionell kombinationskemoterapi)
  • Malignt melanom (metastaserad)
  • Non‑Hodgkins sjukdom

Dosering: Den rekommenderade dosen hos patienter med normalt fungerande benmärg som tar Lomustine medac som enda kemoterapi är 120-130 mg/m² om singeldos var sjätte till åttonde vecka (eller som en dos fördelad över 3 dagar, t ex 40 mg/m²/dag). Dosen får ej överstiga 130 mg/m². Hos personer med nedsatt benmärgsfunktion bör dosen reduceras till 100 mg/m² var 6:e vecka.

Doseringen ska minskas:

  • om Lomustine medac ges som del av en regim med andra medel som sätter ned benmärgsfunktionen
  • vid leukopeni under 3 000/mm3 eller trombocytopeni under 75 000/mm³.

Doser efter den initiala dosen bör justeras beroende på patientens hematologiska svar på föregående dos.

Förpackningar: Säkerhetsförsluten plastburk innehållande 5 kapslar. Säkerhetsförsluten plastburk innehållande 20 kapslar. Lomustine är receptbelagd och ingår ej förmånssystemet.

ATC-kod: L01A D02

Datum för översyn av produktresumé: 01/2024

Lomustine medac är receptbelagt och ingår inte i förmånssystemet, Rx, EF.

För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se.