Metotab®

Metotab®

Tablett 2,5 mg*, 7,5 mg, 10 mg (metotrexat)

* Metotab 2,5 mg tillhandahålls ej

Terapeutiska indikationer: Metotab används för behandling av svår, aktiv reumatoid artrit hos vuxna, samt svår och generaliserad psoriasis vulgaris, speciellt av plaque-typ, hos vuxna som inte svarar på konventionell behandling.

Dosering: Viktig varning om doseringen av Metotab (metotrexat): Vid behandling av reumatoid artrit och psoriasis vulgaris får Metotab (metotrexat) endast tas en gång i veckan. Felaktig dosering av Metotab (metotrexat) kan leda till allvarliga biverkningar som kan ha dödlig utgång. Läs detta avsnitt i produktresumén mycket noga. 

Förskrivande läkare ska ange på receptet vilken veckodag läkemedlet ska tas. Metotab bör endast förskrivas av läkare som är förtrogna med de olika egenskaperna hos läkemedlet och dess verkningsmekanism. Behandlingens totala längd fastställs av läkaren. Folsyratillskott kan övervägas enligt gällande riktlinjer för behandling.

Förpackningar: PVC/PVDC/aluminium blister, innehållande 10, 30, 50 eller 100 tabletter. Metotab är receptbelagd och ingår i förmånssystemet. 

ATC-kod: L04AX03

Datum för översyn av produktresumé: 09-2023

Läs och ladda ner utbildningsmaterial, checklista, för Metotab här.

Läs och ladda ner patientkort, medföljer förpackningen, för Metotab här.

Metotab är receptbelagt och vissa förpackningar ingår i förmånssystemet, Rx, Ff.

För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se.