Trecondi®

Trecondi®

Pulver till infusionsvätska, lösning 1 g (treosulfan)
Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g (treosulfan)

Indikationer: Treosulfan i kombination med fludarabin är indicerat som en del av konditioneringsbehandling före allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (allo-HSCT) hos vuxna patienter samt hos pediatriska patienter som är över en månad gamla med maligna och icke-maligna sjukdomar.

Dosering: Administrering av treosulfan ska övervakas av en läkare med erfarenhet av konditioneringsbehandling följt av allo-HSCT.

Förpackningsstorlekar:
Trecondi 1 g pulver till infusionsvätska, lösning:
Injektionsflaska av färglöst typ III glas med gummipropp och aluminiumlock innehållande 1 g treosulfan.
Trecondi 5 g pulver till infusionsvätska, lösning:
Injektionsflaska av färglöst typ III glas med gummipropp och aluminiumlock innehållande 5 g treosulfan.

Trecondi är tillgängligt i förpackningar med 1 eller 5 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

ATC-kod: L01AB02

Datum för översyn av produktresumé: 03/2023

Trecondi är receptbelagt och ingår inte i förmånssystemet, Rx, EF.

För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se.