Onsdag 31 januari Allmänt om blåscancer 

12.00 Samling och lunch
13.00 Välkommen
13.05 Blåscancerns historia
          Helena Thulin, Assisterande lektor, med dr, leg ssk, Karolinska Institutet Solna
13.50 Vad är blåscancer?
          Fredrik Liedberg, Professor, överläkare urologi, Skånes Universitetssjukhus Malmö
          Anna-Karin Lind, Leg ssk, Skånes Universitetssjukhus Malmö
15.00 Kaffe med fika
15.30 Fortsättning om blåscancer
          Fredrik Liedberg och Anna-Karin Lind
16.15 Vårdprogram som kunskapsstöd
          Helena Thulin och Anna-Karin Lind
17.15 Incheckning hotellrum
19.00 Middag

Torsdag 1 februari Icke muskelinvasiv blåscancer 

8.30 Urinvägssymtom vid blåscancer
          Helena Thulin, Assisterande lektor, med dr, leg ssk, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
          Ann-Helen Olofsson, Leg ssk Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
9.15 Instillationsbehandling i praktiken
         Helene Krook, Leg ssk Vrinnevisjukhuset Norrköping och Arbetsgruppen
         Indelning i grupper med ”hands on” BCG/MMC/samling, diskussion
10.00 Kaffe med fika
10.30 Biverkningar vid instillationsbehandling
          Helene Krook
11.15 Diskussion instillationsbehandling
          Moderator Anna-Karin Lind, Leg ssk, Skånes Universitetssjukhus Malmö, Arbetsgruppen
12.00 Lunch
13.00 Patientberättelse
          Ann-Helen Olofsson, Leg ssk Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
13.45 Hur får vi en personcentrerad vård? 
          Helena Thulin, Assisterande lektor, med dr, leg ssk, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
          Ann-Helen Olofsson, Leg ssk Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
14.30 Bäckencancerrehabilitering inkl. film 
          Helena Thulin, Assisterande lektor, med dr, leg ssk, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
15.30 Kaffe med fika
16.00 Sexualitet och blåscancer
          Föreläsare TBD
17.00 Summering av dagen
19.00 Middag

Fredag 2 februari Muskelinvasiv blåscancer

8.30 Muskelinvasiv blåscancer och cystectomi
          Tomas Jerlström, Överläkare urologi Universitetssjukhuset Örebro
9.15 Onkologiskbehandling
          Ingrida Verbiene, Överläkare onkologi Akademiska Sjukhuset Uppsala
10.00 Kaffe med fika
10.30 Onkologisk omvårdnad
          Marie-Louise Larsson, Leg ssk onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
11.00 Stomi och stomibandage
          Föreläsare TBD
12.00 Avslut och utvärdering
12.15 Lunch “grab and go”