medac stipendium/grant

medac stipendium/grant

Om du är vårdpersonal kan du söka stipendium.
Här finner du stipendier som vi erbjuder inom våra terapiområden.

Urologi

Läs mer om medac stipendium (RSU).

Nordic grant hematology

medac announces a Nordic grant for research or projects focusing on stem cell
transplantation to support Nordic resident physicians and specialists within hematology.
Läs mer >>