Metojectpen® 50 mg/ml uppdateras

Från februari 2024 kommer nuvarande penna att bytas ut till en ny med knapplös
2-stegsinjektion och dubbelklick-funktion. 

Koncentration 50 mg/ml, injektionsvolym, injektionstid, doser och förpackningsstorlekar, förblir oförändrat. 

Du behöver inte få ett nytt recept för att få den nya pennan. Alla som har förskrivna recept på Metojectpen® kommer att kunna hämta ut sin medicin som vanligt och kommer automatiskt att föras över till den nya pennan. 

Under en övergångsperiod kan båda modellerna av Metojectpen® finnas tillgängliga samtidigt. Detta innebär att du kan få den ena eller den andra pennan när du hämtar ut ditt recept på apoteket. Efter övergångsperioden kommer bara den nya pennan att finnas.

Här nedanför kan du läsa mer om den nya pennan.

Detta är som tidigare

  • Identisk medicin
  • Veckovis injektionsdag
  • Injektionstid på max 5 sekunder
  • Samma doser och färgkoder
  • Tillgänglig i 1-pack & 6-pack

Detta är nytt

  • Nya Metojectpen® är en knapplös 2-stegspenna.
  • Klickljud vid start och slut av injektionen.
  • Att göra ett hudveck vid injektionsstället är valfritt.
  • Bipacksedel på Fass.se
  • Metojectpen® varunummer (publiceras i februari)

Så här ser nya pennan ut.
(Obs! Bilden visar pennan i dosen 15 mg).