Metojectpen® uppdateras

Nu lanserar vi nya Metojectpen® 50 mg/ml

Från februari 2024 kommer nuvarande penna att bytas ut till en ny. 

Den nya pennan är knapplös (2-stegsinjektion) och har dubbelklick-funktion, dvs ett första klick vid start av injektionen och ett andra klick när injektionen är klar.  

I övrigt förblir allt detsamma. Koncentration 50 mg/ml, injektionsvolym, injektionstid, doser, pris och förpackningsstorlekar förblir oförändrat. 

Du behöver inte ett nytt recept för att få den nya pennan! Alla som har förskrivna recept på Metojectpen® kommer att kunna hämta ut sin medicin som vanligt och kommer automatiskt bytas över till den nya pennan.  

Under en övergångsperiod (med start från februari) kan båda modellerna av Metojectpen® finnas tillgängliga samtidigt, men efter denna period kommer endast den nya pennan att finnas. 

Här nedanför kan du läsa mer om den nya pennan.

Detta är som tidigare

  • Identisk medicin
  • Veckovis injektionsdag
  • Injektionstid på max 5 sekunder
  • Samma doser och färgkoder
  • Tillgänglig i 1-pack & 6-pack

Detta är nytt

  • Nya Metojectpen® är en 2-stegspenna och ingen knapp behöver tryckas ner för att starta injektionen.
  • Klickljud vid start och slut av injektionen.
  • Att göra ett hudveck vid injektionsstället är valfritt.